Obrączki ślubne - Pierścionki zaręczynowe - z diamentem, szafirem, topazem : Jubiler Goldrun

Regulamin

REGULAMIN FIRMY JUBILERSKIEJ GOLDRUN

1. Większość biżuterii jest wykonywana na specjalne zamówienie. Maksymalny czas realizacji wynosi 14 dni roboczych (liczone od dnia zaksięgowania wpłaty zadatku bądź całości kwoty).
2. Złożenie zamówienia przez wrzucenie do koszyka traktujemy jako wstępne a wszelkie szczegóły ustalamy w korespondencji mailowej lub telefonicznie.
3. W przypadku biżuterii wykonywanej na zamówienie wymagamy zadatku, która stanowi 30% wartości zamówienia.
4. Realizujemy wysyłki za granicę. Wycena podawana jest indywidualnie.
5. Możliwa jest płatność przelewem na konto bankowe lub wybór płatności za pośrednictwem Autopay S.A.
6. Wysyłka za pobraniem możliwa jest wyłącznie w Polsce.
7. Zamówiony towar, po zapłacie całości kwoty, można odebrać osobiście w każdym z naszych salonów jubilerskich.
8. Gwarantujemy w przyszłości korektę rozmiaru zakupionych u nas obrączek i pierścionków - odpłatnie.
9. Grawer wewnętrzny w obrączkach wykonujemy w prezencie do 30 znaków.
10. Wszystkie zakupione u nas obrączki objęte są 36 miesięczną gwarancją.
11. Zapewniamy odnowienia obrączek z próby 585 – 3 darmowe odnowienia przez okres trzech lat raz do roku od daty ślubu.
12. Obrączki wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta i nie ma możliwości ich zwrotu lub wymiany.
13. Głównymi parametrami obrączek ślubnych jest grubość obrączki (wysokość). Podane wagi są wagami orientacyjnymi i mogą różnić się od rzeczywistej wagi gotowych obrączek.
14. Zdjęcia produktów - w powiększeniu, kolory mogą różnić się w zależności od monitora.
15. W przypadku produktów biżuterii złotej i srebrnej której stan magazynowy wynosi małą ilość lub na wyczerpaniu - produkt może być niedostępny.


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.goldrun.pl z siedzibą w Bytomiu, w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.goldrun.pl
Produkt - produkt lub produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie.
Cena –cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Ceny podane są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Koszty dostawy – koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.
Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.
Zamówienie – zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu, jednak do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia Klient może bez żadnych konsekwencji zrezygnować lub zmienić zamówienie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu potwierdzenia e-mailem przez Kupującego ostatecznej ceny, ewentualnych modyfikacji wyrobu oraz wpłaty zaliczki jeżeli jest wymagana.
Miejsce dostawy – adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
3. Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży biżuterii przy wykorzystaniu sieci Internet.
4. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terenie RP i innych krajów.
5. Dostępność Produktów jest aktualizowana na bieżąco jednak w związku z tym, ze większość wykonywana jest na specjalne zamówienie czas realizacji zamówienia obejmuje czas niezbędny na wyprodukowanie zamówionego produktu.
6. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
7. Komputer Klienta powinien posiadać dostęp do Internetu i system operacyjny umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej.
8. Klientów obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9. Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod nr 690-688-256 (koszt połączenia wg stawek operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
10. Sprzedawca prowadzi obsługę mailową Klientów od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
11. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 1 roku od daty zawarcia każdej z umów.
12. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową Sklepu www.goldrun.pl
2. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po:
a) dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie do „koszyka”);
b) zarejestrowaniu się w systemie lub bez rejestracji po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.
c) zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
3. Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ich ujawnieniem przez Klienta osobom trzecim. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.
4. Dokonywanie Zamówień poprzez stronę internetową Sklepu możliwe jest 24 godziny na dobę.
Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.
Do momentu potwierdzenia zamówienia, ostatecznej akceptacji i przyjęcia do realizacji Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w pełnym dopuszczonym przez producenta zakresie. Dotyczy to takich zmian jak np. szerokość obrączki,   oprawa kamieni, kolor złota, faktura powierzchni itp. Jeśli wprowadzone zmiany mają wpływ na cenę Klient zostanie o tym poinformowany e-mailowo, bądź telefonicznie i realizacja zamówienia nastąpi po akceptacji nowej ceny.

§3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Po złożeniu Zamówienia przez wrzucenie do koszyka Klient otrzyma automatycznie wysyłany e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, z wyszczególnieniem nazwy Produktu, numeru Produktu, ilości sztuk, rozmiaru, oprawy kamieni,   ceny Produktu, kosztów, i sposobu dostawy, całkowitej sumy do zapłaty oraz Miejsca dostawy oraz wybranej przez Klienta formy płatności.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji.
3. Wszystkie zamówienia złożone do godziny 12.00 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone później są przez Sprzedawcę na następny dzień roboczy.
4. W przypadku wątpliwości, co do rzeczywistego zamiaru Klienta zawarcia umowy lub jej realizacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzyskania dodatkowego potwierdzenia Zamówienia w formie e-mailowej lub  telefonicznej.
5. W przypadku, gdy Klient nie wypełnił prawidłowo formularza niemożliwe jest potwierdzenie zamówienia w drodze e-mailowej czy telefonicznej Zamówienie nie będzie realizowane.
6. W przypadku zawarcia umowy długoterminowej na wykonanie towaru (np. obrączki), cena może ulec zmianie bez uprzedzenia z przyczyn losowych, spowodowanych np. sytuacją w kraju.

§4. TERMIN DOSTAWY

1. Termin dostawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych i zależny jest od rodzaju zamówionego Produktu.
2. W momencie przyjęcia Zamówienia do realizacji Klient otrzyma informację o czasie realizacji Zamówienia.
3. Termin dostawy liczony jest od momentu dokonania zapłaty całości należności lub  zadatku w przypadku płatności na rachunek bankowy.
4. W przypadku produktów wykonywanych na specjalne zamówienie ( w szczególności obrączek ślubnych) wymagany jest zadatek  w wysokości 20%.  W przypadku Produktów wykonywanych na specjalne zamówienie termin dostawy liczony jest od momentu wpłaty zadatku.
5. Jeśli w terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie możliwe zrealizowanie Zamówienia z uwagi na niedostępność zamówionego Produktu lub niemożliwość jego wykonania, wówczas Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta,   który w takim przypadku może: anulować Zamówienie, wyrazić zgodę na realizację Zamówienia w częściach, zmienić jego zawartość (np. zrezygnować z części Produktów) lub wyrazić zgodę na zmianę terminu dostawy. W przypadku   anulowania Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeżeli klient dokonał przedpłaty.
7. Jeśli Klient nie otrzyma zamówionego Produktu, w terminie wskazanym w e-mailu, o którym mowa
w § 3 ust. 3, proszony jest o tym poinformować Sprzedawcę.
8. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt wraz z paragonem.
9. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.


§5. DOSTAWA TOWARU

1. Dostawa Produktu w formie przesyłki kurierskiej jest realizowana za pośrednictwem Dostawcy.
2. Klient zostanie poinformowany e-mailem o wysłaniu Produktu. Dodatkowo nr kontaktowy podany przez Klienta zostanie przekazany kurierowi, który dostarcza przesyłkę w celu bezpośredniego kontaktu i ustaleniu czasu i miejsca odebrania przesyłki.
3. Koszt dostawy  oraz forma płatności dla wybranego Produktu podane są na stronie internetowej.
4. W przypadku, gdy Klient nie będący konsumentem stwierdzi, że przesyłka jest uszkodzona powinien odmówić przyjęcia przesyłki i zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. W każdym przypadku taki Klient powinien w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
5. W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostawy nosi ślady naruszenia, dające się z zewnątrz zauważyć, Klient będący konsumentem może odmówić przyjęcia przesyłki, proszony jest również zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki lub w innej formie zgłosić zastrzeżenia, co do stanu przesyłki. W każdym przypadku taki Klient proszony jest w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Powyższy zapis nie nakłada na Klientów będących konsumentami żadnych zobowiązań, ani nie wyłącza i nie ogranicza ich uprawnień, wynikających z niezgodności Produktu z umową.

§6. PŁATNOŚCI

1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:
a) przy dostawie Produktu za pobraniem - za pośrednictwem Dostawcy;
b) wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy (np. przelewem) - w terminie dwóch tygodni od złożenia Zamówienia:
2. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.  Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy: 40 1140 2004 0000 3802 7905 2149. Możliwa jest również płatność gotówką za pobraniem za pośrednictwem Dostawcy, przy czym ta forma płatności ograniczona jest wyłącznie do terenu Polski.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.
6.Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro dla produktów nie przekraczających ceny 20 000zł.
7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§7. ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY

1. Zgodnie z Art.27 Rozdz.4 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 30.V.2014  poz. 827), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego z wyłączeniem produktów wykonywanych na specjalne zamówienie (obrączki ślubne). O odstąpieniu od umowy Klient może poinformować Sprzedającego e-mailem lub składając oświadczenie na piśmie. 
2. Klient powinien zwrócić Produkt wraz z oryginalnym opakowaniem, certyfikatem, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, na zasadzie wskazanej w Art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 827, zarówno Sprzedawca, jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy w przypadku biżuterii dotyczy to w szczególności opakowania, certyfikatu, karty gwarancyjnej i dowodu zakupu - paragonu lub faktury.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 827 w szczególności w przypadku umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, w szczególności dotyczy to dotyczy to biżuterii takiej jak pierścionki czy obrączki wykonywanej na specjalne zamówienie z określeniem rozmiarów, próby i koloru złota, rodzaju i wielkości oprawionych kamieni, treści grawerunku itp.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci Klientowi poza wartością przedmiotu również koszt jego wysyłki do Kupującego w/g najniższej dostępnej w opcjach dostawy stawki. Klient pokrywa jedynie koszt przesyłki zwrotnej. Zwrot kwoty wykonany zostanie na bon podarunkowy o wartości równej zakupu.
6. Jeżeli na produkt była wystawiona faktura VAT to w przypadku odstąpienia od umowy, po odbiorze Produktu, Klient otrzyma od Sprzedawcy fakturę korygującą,
7. Sprzedawca umożliwia Konsumentowi dodatkowo uprawnienie do odstąpienia od umowy na następujących zasadach: 
a) uprawienie dotyczy tylko towarów nowych, kompletnych, w ramach których nie dokonywano jakichkolwiek zmian według specyfikacji klienta (np. grawerowanie, zmiana próby kruszcu, zmiana rozmiarów)
b) uprawnienie dotyczy tylko towarów nie noszących jakichkolwiek śladów użytkowania, w szczególności zarysowań, odbarwień itp., z nową niezerwaną i niezniszczoną metką, w oryginalnym opakowaniu.
8. 120 dni na zwrot zakupu internetowego przysługuje na biżuterię nienoszącą śladów użytkowania, w oryginalną metką, w oryginalnym pudełku wraz z wszystkimi dokumentami otrzymanymi wraz z zakupionym towarem. Zwrotu można dokonać w okresie 120 dni od zakupu. Zwrot środków wypłacany jest tylko na bon podarunkowy. Dodatkowe 120 dni na zwrot nie przysługuje na biżuterię wykonywaną na indywidualne zamówienie klienta (najczęściej obrączki ślubne) oraz pierścionków do rozmiaru 12. Wszystkie pierścionki do rozmiaru 12 (rozmiar europejski)  są wykonywane na zamówienie klienta, które nie podlega zwrotowi.
9. Jeśli Kupujący skorzystał z darmowej lub odpłatnej korekty rozmiaru lub wykonał grawer na zamówionym produkcie, nie ma możliwości jego zwrotu Sprzedającemu.
10. Jeśli Kupujący zakupił pierścionek w kilku rozmiarach z jednego modelu, to możliwy jest zwrot tylko jednej sztuki pierścionka.

§8. REKLAMACJE

1. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) gdzie wadą fizyczną jest niezgodność towaru z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu.
2. W celu zareklamowania wadliwego lub niezgodnego z umową Produktu, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadliwości Produktu, ze wskazaniem przyczyny reklamacji, z podaniem swoich danych, w tym adresu e-mail lub numeru telefonu, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 1. Podpisany i wypełniony formularz  wraz z reklamowanym Produktem Klient powinien przesłać na adres: email: kontakt@goldrun.pl lub dostarczyć do któregokolwiek salonu jubilerskiego firmy GOLDRUN. Nie będą przyjmowane żadne przesyłki reklamacyjne przesyłane do Spółki za pobraniem.
3. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego produktu sprzedawcy.
4. Reklamacji podlega również niekompletna realizacja Zamówienia tj. dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione przez Klienta. W takiej sytuacji dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie formularza reklamacji na adres wskazany w ust. 2 powyżej.
5. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na nowy lub wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości naprawy, lub wymiany produktu Sprzedający zwróci niezwłocznie należność na bon podarunkowy (dotyczy zakupu w salonie stacjonarnym i internetowym).
7. Instytucja rękojmi opisana została w art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia, wady, wymiany towaru na nowy wolny od wad, obniżenia ceny i odstąpienia od umowy. Sprzedawca może nie uwzględnić żądania w zakresie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zaoferować Klientowi nieodpłatna naprawę, wymianę lub bon podarunkowy.
8. W przypadku wykonania przez Firmę ekspertyzy produktu jest ona odpłatna. Koszt ekspertyzy to 200zł.

§9. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOWI

1. Sprzedający dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu zakupionego w sklepie internetowym;
c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
W przypadku punktu 1b) oraz 1c) (zwrot wykonany zostanie na bon podarunkowy)
2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
3. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy tylko przy użyciu bonu podarunkowego.

§10. WARUNKI GWARANCJI

Wszystkie sprzedawane produkty objęte są gwarancją Sprzedającego oraz w większości przypadków  również  gwarancją producenta. Uprawnienia i obowiązki stron zawarte są w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.    Korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu rękojmi należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
3. Gwarancja 36 miesięcy dotyczy tylko obrączek ślubnych.

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

§12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie.
3. Podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu jest niezbędne w celu realizacji Zamówienia.
4. Klient dokonując rejestracji może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby.

§13. DODATKOWE INFORMACJE (DOPASOWANIE ROZMIARU, ODNOWIENIA)

1.120 dni na dopasowanie rozmiaru:
a) obrączki próby 585 - Sprzedawca oferuje możliwość nieodpłatnej zmiany rozmiaru zakupionych obrączek w próbie złota 585 TYLKO w obrączkach próby 585 klasycznych półokrągłych, płaski i fazowanych bez kamieni - Sprzedawca oferuje możliwość nieodpłatnej zmiany rozmiaru zakupionych obrączek w próbie złota 585 w sklepie internetowym lub salonie stacjonarnym ( z wyłączeniem zakupu allegro, olx oraz facebook). Darmowe dopasowanie rozmiaru obejmuje 3 rozmiary na parę co daje 1,5 rozmiaru na każdą obrączkę. Zmiana rozmiaru może zostać dokonana nieodpłatnie tylko raz. Dopasowanie jest możliwe przez okres 120dni od daty zakupu. Korekta 1,5 rozmiaru na obrączkę jest darmowa i Kupujący pokrywa jedynie koszty dostarczenia obrączek do Sprzedającego oraz koszty wysyłki zwrotnej. Nieodpłatna zmiana rozmiaru możliwa jest tylko w zakresie o 1,5 rozmiaru w górę lub w dół od obecnego rozmiaru. Sprzedający informuje klienta korzystającego z bezpłatnego dopasowania rozmiaru o możliwym ubytku złota, który może wystąpić na wskutek wykonywanej korekty.
Sprzedawca udostępnia Kupującemu listę produktów obrączek ślubnych w których dopasowanie rozmiaru (nawet odpłatne) nie jest możliwe LINK
Jeśli Kupujący dokona jakichkolwiek zmian wizualnych oraz modyfikacji wyglądu obrączek ślubnych traci możliwość skorzystania z usługi darmowego dopasowania rozmiaru, a możliwość odpłatnej korekty ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju dokonanej zmiany.
b) pierścionki - Sprzedawca oferuje możliwość bezpłatnej zmiany rozmiaru zakupionego pierścionka w sklepie internetowym (z wyłączeniem zakupu allegro, olx oraz facebook). Zmiana rozmiaru może zostać dokonana nieodpłatnie tylko raz. Darmowe dopasowanie rozmiaru obejmuje 3 rozmiary w górę lub w dół od obecnego rozmiaru pierścionka złotego próby 585. Dopasowanie jest możliwe przez okres 120dni od daty zakupu i Kupujący pokrywa jedynie koszty dostarczenia towaru do Sprzedającego oraz koszty wysyłki zwrotnej. Sprzedający informuje klienta korzystającego z bezpłatnego dopasowania rozmiaru o możliwym ubytku złota, który może wystąpić na wskutek wykonywanej korekty.

Obowiązuje od 09.06.2023

2. Odnowienie obrączek ślubnych złota 585
Sprzedający oferuje możliwość nieodpłatnej usługi odnowienia obrączek próby złota 585 zakupionych w sklepie internetowym lub salonie stacjonarnym (z wyłączeniem zakupu allegro, olx oraz facebook). Kupujący otrzymuje 3 odnowienia z których może skorzystać w okresie trzech lat raz do roku od daty ślubu. Kupujący na własny koszt dostarczy Sprzedającemu obrączki do usługi odnowienia oraz pokryje koszty odesłania obrączek na podany adres po wykonaniu usługi. Sprzedający informuje klienta korzystającego z usługi odnowienia o możliwym ubytku złota, który może wystąpić na wskutek wykonywanej usługi. Odnowienie obrączek nie doprowadza do pierwotnego stanu towaru. Przez usługę odnowienia należy rozumieć polerowanie obrączek lub ponowne nałożenia matu. Odnowienie nie obejmuje zniwelowania głębokich uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem (np. wgniecenie, zarysowanie itp.)

Obowiązuje od 09.06.2023


FIRMA JUBILERSKA GOLDRUN S.C.
ul. Strzelców Bytomskich 43A
41-902 Bytom

NIP: 6262866910


Data aktualizacji regulaminu 04.12.2023
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl